Yonkers

Als het op je werk even niet werkt, brengt ONICA het gesprek (weer) op gang
blog

Wie is er betrokken bij een reorganisatie?

Voordat jij de mededeling krijgt dat het bedrijf gaat reorganiseren, zijn er vaak al een aantal partijen betrokken bij het maken van het reorganisatieplan. Waarschijnlijk krijg je met enkele(n) van hen te maken.

In dit artikel zetten we op een rij wie er allemaal betrokken zijn bij een reorganisatie.

Directie

Reorganisatieplannen komen in eerste instantie vanuit een directie. Voordat er sprake is van een reorganisatie, is er vaak al tijd en geld gestoken in onderzoek naar het functioneren van een bedrijf door bijvoorbeeld de inzet van financiële- en organisatie adviseurs. Hierdoor krijgt een directie in beeld waar ze veranderingen moet aanbrengen, wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn, waar risico’s liggen en wat de veranderingen uiteindelijk moeten gaan opleveren.

Deze adviseurs zijn dus vaak gedurende de reorganisatie letterlijk zichtbaar in het bedrijf.

Ondernemingsraad

Wanneer de directie van het bedrijf tot de conclusie komt dat er drastische veranderingen moeten worden doorgevoerd om gezond te blijven, informeert zij de ondernemingsraad (OR). De OR heeft een wettelijk adviesrecht bij dit soort grote besluiten. Dat recht houdt in dat zij haar advies mag geven over de besluiten die de directie wil nemen om veranderingen door te voeren. De OR geeft advies over hoe de directie met de belangen van de medewerkers om moet gaan. Helaas kan de directie deze adviezen naast zich neer leggen. De OR kan dus van alles aangeven in haar advies, maar of ze nu een positief of een negatief advies geeft, vaak zet de directie haar plannen door.

Het geeft vaak het gevoel alsof de OR dan niets gedaan heeft, maar dat is zeer zeker niet het geval. Het is belangrijk om te weten dat de OR een wettelijke geheimhoudingsplicht heeft. Ze mag dan gedurende de periode van de voorbereidingen nog niet met jou en jouw collega’s praten over wat er gaat gebeuren. Dit versterkt vaak het gevoel bij de medewerkers dat de OR er niet voor hen is. Helaas kan de OR niet anders dan zich neer te leggen bij haar zwijgplicht.

De OR is ook vaak betrokken bij het opstellen van een sociaal plan. Zij probeert hier zoveel mogelijk vanuit jouw wensen als werknemer te denken en praten en jouw behoeften te vertalen naar goede regelingen.

Managementteam

Ook afdelingshoofden en teamleiders worden vaak in het voortraject al betrokken bij de aankomende reorganisatieplannen. Zij mogen meekijken en –bepalen wat de veranderingen gaan betekenen voor de manier waarop ze hun teams aansturen en het werk opleveren. Soms merk je dat een manager ineens gaat waarschuwen voor mogelijke veranderingen. Ook jouw manager mag niets vertellen (zwijgplicht) over eventuele veranderingen zolang er geen definitief besluit van de directie ligt.

Human Resources/Personeel & Organisatie (HR/P&O)

HR of P&O speelt een belangrijke rol tijdens de reorganisatie. Zij is verantwoordelijk voor de communicatie tussen directie en medewerkers, maar brengt dat niet altijd in de praktijk.

De afdeling HR/P&O is betrokken bij de manier waarop de reorganisatie met de medewerkers wordt gecommuniceerd. Omdat de communicatie niet altijd volgens plan, of soms gebrekkig verloopt, kan je het gevoel hebben niet serieus genomen te worden tegen de tijd dat je het bericht hoort.

Nadat een reorganisatie bekend is gemaakt, worden er vaak individuele gesprekken gevoerd met de medewerkers. Je komt dan in aanraking met de HR-/P&O-afdeling. Deze gesprekken hebben als doel om jou te helpen met het gebruik van het sociaal plan en het maken van bepaalde keuzes.

UWV

Afhankelijk van het type reorganisatie is ook het UWV een betrokken partij. Als er vestigingen, afdelingen of functies vervallen, moet de directie voor eventuele ontslagen eerst toestemming vragen aan het UWV. In sommige gevallen gaat het om een gezamenlijke aanvraag (collectief ontslag) en in andere situaties om individuele ontslagen. In alle gevallen van ontslag geldt dat jouw werkgever volgens een wettelijk kader moet bepalen wie er als eerste in aanmerking komt om ontslagen te worden. Dit gebeurt volgens het afspiegelingsbeginsel.

Jij en jouw collega’s

Naast al deze partijen zijn de medewerkers ook betrokken bij de reorganisatie. Ook jij en jouw collega’s hebben dus een rol. Tenslotte gaat de reorganisatie vaak over wat, hoe en waar jij jouw werk doet.
Alle partijen nemen hun posities tijdens de reorganisatie in, maar vaak is het moeilijk om een goede inzet te hebben. Toch is het verstandig om na de mededeling goed na te denken over wat jij wilt en wat je nodig hebt.

Tegen de tijd dat de mededeling van een reorganisatie is gedaan, wordt het hoe dan ook in gang gezet. Je kunt wel bepalen welk aandeel jij er aan hebt. Pas jij bij de nieuwe organisatie? Wil jij meebouwen aan de nieuwe organisatie? Of is dit het moment dat je voor jezelf kiest en gaat doen wat jouw hart echt wil?

Wil je weten wat je mogelijkheden zijn bij een reorganisatie en hoe jij zelf de regie voert? Lees er alles over op Jouw mogelijkheden bij reorganisatie.

Details

Categorie

Alles over reorganisatie Featured

Datum

9 januari 2015

Auteur

ONICA.nl

social
Deel dit bericht