Yonkers

Als het op je werk even niet werkt, brengt ONICA het gesprek (weer) op gang
Ons verhaal

Je contract opzeggen

Als je in dienst treedt sluiten jij en je werkgever een arbeidsovereenkomst. Deze arbeidsovereenkomst wordt vaak als eerste voor bepaalde tijd afgesloten. Dat wil zeggen dat je weet wanneer de overeenkomst automatisch verlopen is en jij dus ontslagen bent. Sinds 1 januari 2015 is je werkgever verplicht om jou 1 maand voordat je arbeidsovereenkomst afloopt schriftelijk te melden of hij jou contract gaat verlengen of dat het afloopt zonder vervolg. Dit geldt alleen als je een tijdelijk contract hebt van minimaal 6 maanden. Hoe moet je werkgever dit doen? Het laten weten wat je werkgever gaat doen aan het einde van het contract heet formeel: aanzeggen. In principe moet dit schriftelijk gebeuren. In de praktijk betekent dit dat je werkgever ook per e-mail mag aanzeggen of zelfs in je arbeid

read more

Ons verhaal

Je contract loopt af

Als je ergens in dienst treedt krijg je vaak een arbeidsovereenkomst met een einddatum. Dit noemen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. De duur van de overeenkomst is namelijk vooraf bepaald en overlegd. Bijvoorbeeld een overeenkomst voor 3,6, 9 of 12 maanden. Een overeenkomst voor bepaalde tijd loopt altijd vanzelf of van rechtswege af zodra die einddatum is bereikt. Je werkgever hoeft hier geen toestemming voor te vragen. Wat je werkgever vanaf 1 januari 2015 wel moet doen, is jou 1 maand voordat die einddatum bereikt wordt, laten weten of hij contract gewoon laat aflopen en jij dus ontslagen wordt, of dat je een ander aanbod krijgt. Als je werkgever dat niet doet, heb je recht op een vergoeding. Ook als je ziek en/of zwanger bent op de dag dat je arbeidsovereenkomst afloopt,

read more

Ons verhaal

Wanneer kan je op staande voet ontslagen worden

Als je op staande voet ontslagen wordt moet er iets heel ernstigs aan de hand zijn. Het is de enige vorm van ontslag waarbij je zonder opzegtermijn en per direct niet alleen je werk en salaris kwijt bent, maar ook je rechten op een WW-uitkering. Voordat je werkgever je op staande voet kan ontslaan geeft de wet dus aan dat er aan 3 voorwaarden moet worden voldaan. 1. Er moet een dringende reden zijn Een ontslag op staande voet kan pas gegeven worden als er sprake is van een zogenaamde dringende reden. Er moet dus echt iets heftigs en ernstigs gebeurd zijn, waardoor je werkgever geen andere keuze heeft dan de zakelijke relatie tussen jullie te verbreken. Stelen, fraude, mishandeling of een iemand grof beledigen is natuurlijk geen gedrag dat geaccepteerd is op de werkvloer en zijn dus goede

read more

Ons verhaal

Als je loon niet wordt uitbetaald

Het is al snel duidelijk dat het niet goed gaat met het bedrijf waar je werkt als je salaris later komt dan normaal of het salaris helemaal niet uitbetaald wordt deze maand. Vaak zal je werkgever dan schriftelijk uitgelegd hebben wat de reden is van de "vertraging". Toch is het een heel belangrijk signaal van het bedrijf aan jou als werknemer. Wat te doen als je salaris niet betaald wordt? Als je je salaris niet meer ontvangt, is het goed je werkgever een brief per aangetekende post te sturen waarin je de werkgever sommeert of dwingt om binnen een korte tijd (bijvoorbeeld 1 week) alsnog je salaris over te maken. Het is goed om deze brief vanuit jezelf naar je werkgever te sturen. De kans is alleen groot dat ook je collega's geen salaris hebben gehad. Als het voor meer mensen geldt, do

read more

Ons verhaal

Wanneer kan je ontslagen worden bij een reorganisatie

Als het bedrijf waar je werkt gaat reorganiseren en jij wordt boventallig verklaard en er is daarnaast ook geen ruimte meer voor om te blijven werken, dan wordt je ontslagen. Maar wanneer kan je ontslagen worden bij een reorganisatie? Er moet wettelijk naar 3 dingen gekeken worden, voordat je ontslagen kunt worden bij een reorganisatie. Het bedrijf redt het niet financieel of verandert iets aan de manier van uitvoeren. In juridische termen wordt je bij een reorganisatie ontslagen door "bedrijfseconomische redenen". Dat wil zeggen dat het bedrijf minder middelen (geld) heeft of haar processen op een andere manier gaat inrichten waardoor jij niet meer nodig bent. In deze stap moet je werkgever kunnen bewijzen dat er dus ook echt iets aan de hand is. Met cijfers kan worden aangetoond dat he

read more

Ons verhaal

Wat kan jij met een sociaal plan?

Een sociaal plan is een regeling waarin de werkgever beschrijft waarom hij gaat reorganiseren, wat de gevolgen hiervan zijn op jou en je collega's en welke (financiële) compensatie werknemers krijgen die door de reorganisatie ontslagen of herplaatst worden. Waarom een sociaal plan? Het sociaal plan zal vaak een stukje achtergrond geven over waarom jouw werkgever vindt dat een reorganisatie noodzakelijk is. Sommige bedrijven gaan reorganiseren omdat ze het anders financieel niet gaan reden en iedereen ontslagen moet worden. Maar er wordt ook nog heel veel gereorganiseerd om onder aan de streep meer geld over te houden.  Als het bedrijf er nog (redelijk) goed voor staat en bijvoorbeeld de winst wil vergroten zou je ook een socialer of meer omvattend sociaal plan verwachten ten opzicht

read more

Ons verhaal

Wat is een sociaal plan?

Een sociaal plan beschrijft wat ontslagen en blijvende werknemers (na of tijdens een reorganisatie) aan hulp, ondersteuning en financiële middelen of vergoedingen ontvangen. Een sociaal plan kan binnen iedere organisatie afwijken en wordt opgesteld door het bedrijf zelf, soms in samenspraak met de OR (ondernemingsraad) en bijvoorbeeld een vakbond. Dit is niet verplicht. Of je nu blijft na de reorganisatie of het bedrijf moet verlaten, voor alle partijen zijn er voorzieningen in het sociaal plan opgenomen. Inhoud van een sociaal plan Sociale plannen zijn soms heel uitgebreid en helemaal gericht op zorgen voor jou als medewerker. Maar soms zijn ze ook gewoon ronduit asociaal met geen enkele voorziening of tegemoetkoming voor jou.  In de meeste sociale plannen komen de volgende onde

read more

Ons verhaal

Sanne’s onverwachte ontslag

Vandaag hebben we Sanne ontmoet. Sanne is een studente die bij een supermarkt werkt sinds 2012 en dat met veel plezier doet. Ze gaat in februari volgend jaar weer stage lopen voor haar opleiding, maar klust dus tijdelijk bij door te werken voor de supermarkt. Ze belde vandaag omdat ze een gesprek had met haar manager en dat gesprek een onverwachtse wending kreeg. Sanne's Situatie Sanne is uitgenodigd op gesprek bij haar leidinggevende. Die vertelt haar dat ze per september geen contractverlenging meer krijgt en uit dienst gaat. Sanne schrikt zich kapot! Sanne denkt namelijk dat ze al in vaste dienst is sinds maart dit jaar. Ze vraagt haar laatste contract op omdat ze hier geen kopie van gekregen heeft. Tot haar verbazing ontvangt ze een brief met daarin een bevestiging dat ze tot 15 s

read more

Ons verhaal
Tags: , , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *