Yonkers

Als het op je werk even niet werkt, brengt ONICA het gesprek (weer) op gang
blog

De rolverdeling bij faillissement

Als een bedrijf failliet gaat zijn er veel mensen die een rol spelen in het proces. Jij kunt met een aantal of misschien wel alle mensen te maken krijgen. Maar wie doet nou eigenlijk wat en waarom?

Directie

De directie speelt natuurlijk een belangrijke rol als een bedrijf failliet gaat. In sommige gevallen vraagt de directie zelf het faillissement aan. In andere gevallen vragen anderen zoals het personeel of de schuldeisers het faillissement aan. Als het bedrijf bijna failliet is of failliet is gegaan zijn de directieleden de belangrijkste contactpersonen. Zij moeten in deze fase alle partijen voorzien van de juiste informatie. Vaak doen ze dit samen met de bewindvoerder of curator.

De rechtbank

Als het faillissement wordt aangevraagd gaat dat altijd via de rechtbank. De rechter bepaalt of het bedrijf failliet gaat en stelt een curator aan.

Curator

De curator wordt aangesteld door de rechtbank en is tijdelijk het aanspreekpunt voor de hele organisatie en iedereen die te maken heeft met het faillissement. Zij is verantwoordelijk en neemt alle uiteindelijke beslissingen. Als het bedrijf failliet is mag de directie dus alleen beslissingen in overleg met de curator nemen.

UWV

Als het bedrijf failliet gaat is ook het UWV een van de betrokken partijen. Het UWV zorgt namelijk voor de opvang van jou als medewerker en al jouw collega’s. Nu is ’opvang’ een groot woord; de rol van het UWV is vooral om ervoor te zorgen dat jouw (achterstallige) loon en het loon van de 13 weken (3 maanden) na het uitgesproken faillissement wordt betaald. Als het bedrijf waar je werkt failliet is, dan heb je recht op een uitkering wegens betalingsonmacht.

Het UWV werk nauw samen met de curator. De beste manier om met het UWV in contact te komen is samen te werken met de curator.

Belastingdienst

Het is een beetje vreemd om de belastingdienst hier op te nemen. Toch speelt zij bij een faillissement een belangrijke rol. Als een bedrijf het financieel moeilijk krijgt betekent het bijna automatisch dat zij haar belasting niet betaalt. Dat maakt de belastingdienst een van de grootste schuldeisers.

De bank

Hetzelfde geldt ook voor banken. Banken hebben vaak leningen of kredieten verstrekt aan het bedrijf. Als dit bedrijf in financiële moeilijkheden komt, worden vaak ook de leningen of kredieten slecht of niet afgelost. De bank is dan ook een van de grootste schuldeisers die een bedrijf heeft.

Crediteuren (Schuldeisers)

Crediteuren zijn alle partijen die nog geld krijgen van het bedrijf. Daar valt onder de verhuurder, de leverancier maar ook jij als personeel. De crediteuren zijn vaak de partij die na de bank of de belastingdienst aansluiten in de rij om hun openstaande rekeningen betaald te krijgen. Het personeel is vaak de laatste in de rij.

Koper

De laatste schakel in het proces is een eventuele koper. De koper is iemand die interesse heeft om alles wat na het faillissement over te nemen valt, te kopen. Jij kan met hem te maken krijgen als hij een deel of al het personeel wil overnemen.

Details

Categorie

Featured Ontslag bij faillissement

Datum

22 december 2014

Auteur

ONICA.nl

social
Deel dit bericht