Yonkers

Als het op je werk even niet werkt, brengt ONICA het gesprek (weer) op gang
blog

Probleemanalyse (week 5)

De probleemanalyse is een wettelijk taak die deel uitmaakt van de Wet Verbetering Poortwachter. Een van de eerste taken die uitgevoerd worden als je langere tijd ziek bent (uiterlijk vijf weken), is het opstellen van een probleemanalyse.

Wie stelt het op?

De probleemanalyse wordt door de bedrijfsarts gemaakt. Als jij de bedrijfsarts dus voor de eerste keer bezoekt of telefonisch spreekt, betekent het bijna automatisch dat er een probleemanalyse wordt gemaakt. Jij weet natuurlijk allang wat er met je aan de hand is omdat je ongetwijfeld jouw eigen huisarts al hebt bezocht of misschien zelfs een specialist. De bedrijfsarts probeert een algemeen beeld te krijgen van wat er medisch speelt, in hoeverre dit voor problemen zorgt in het uitvoeren van jouw werk en wat je nog aan mogelijkheden hebt.
Zijn bevindingen legt hij vast in een probleemanalyse. Hij geeft aan waarin je beperkt bent en hij geeft advies over wat een mogelijke route naar herstel kan zijn. Dit advies is een voorstel en geen wet. Jij en jouw werkgever kunnen dus ook met een ander plan/voorstel komen als jullie het plan van aanpak gaan opstellen.

Medische gegevens

Omdat de probleemanalyse ook naar jouw werkgever wordt verstuurd, staan er geen medische gegevens in. Er staat dus nooit in wat je precies hebt of waarvoor je behandeld wordt. Details over jouw ziekte zijn privé informatie.

Jij en jouw werkgever horen hier allebei een kopie van te ontvangen. Soms ontvang je deze rechtstreeks van de bedrijfsarts maar vaak heeft jouw werkgever met de Arbodienst geregeld dat je deze ontvangt.

Bijstelling probleemanalyse

Na verloop van tijd kan het natuurlijk zijn dat jouw medische situatie verandert. Jouw klachten kunnen verminderen maar natuurlijk ook verergeren. In dat geval zal de bedrijfsarts de probleemanalyse bijstellen. Dit betekent in principe dat de bedrijfsarts opnieuw gaat kijken naar jouw situatie en opnieuw een nulmeting doet.

Jouw rol

Je bent wettelijk verplicht om naar iedere afspraak met de bedrijfsarts te gaan. Dat is jouw verantwoordelijkheid als het aankomt op de uitvoering van de Wet Wet Verbetering Poortwachter. Je maakt het de bedrijfsarts gemakkelijk door zoveel mogelijk van jouw medische gegevens mee te nemen. De bedrijfsarts is namelijk geen specialist en kan geen inschatting maken van de ernst van jouw situatie. Dit geldt altijd, maar in het bijzonder voor ziekten die je niet aan de buitenkant kunt zien. Als jij van jouw huisarts of specialist een verslag krijgt van wat er aan de hand is, kun je dit tijdens de afspraak met de bedrijfsarts aan hem geven. Zo weet je zeker dat hij jouw klachten serieus kan nemen en zijn advies gebaseerd is op wat er echt met jou aan de hand is.

De werkgeversrol

Jouw werkgever heeft de verantwoordelijkheid om de probleemanalyse op tijd op te stellen. Volgens de wet moet de probleemanalyse voor de achtste week van jouw ziekteperiode opgesteld zijn omdat jullie voor die tijd samen een plan van aanpak gemaakt moeten hebben. De probleemanalyse is de basis voor het plan van aanpak. Jouw werkgever moet er dus voor zorgen dat jij op tijd een oproep krijgt voor een afspraak met de bedrijfsarts.

Ben je ziek en wil je meer weten over wat er op je afkomt? Lees hier op ONICA.nl wat jij zelf kan doen.

Details

Categorie

Poortwachter

Datum

21 mei 2015

Auteur

ONICA.nl

social
Deel dit bericht
Comment Form