Yonkers

Als het op je werk even niet werkt, brengt ONICA het gesprek (weer) op gang
blog

Kan een boventallige werknemer verplicht worden om een lagere functie te accepteren?

Van een werkgever wordt verwacht dat hij onderzoekt of er mogelijkheden zijn om een boventallige werknemer in een passende functie te herplaatsen binnen de onderneming. Als er een passende functie beschikbaar is, dan moet hem deze ook worden aangeboden. Biedt een werkgever deze functie niet aan de boventallige werknemer aan, dan kan dat ertoe leiden dat UWV geen toestemming verleent voor de opzegging, of de kantonrechter weigert om de arbeidsovereenkomst te ontbinden, zo zeggen de arbeidsjuristen van XpertHR.

Maar ook als UWV wel toestehandeninhethaarmming verleent voor de opzegging, of de kantonrechter de arbeidsovereenkomst wel ontbindt, kan het niet aanbieden van een bestaande passende vacature tot problemen leiden. Een werkgever kan op grond van het schenden van zijn plicht om herplaatsingsinspanningen te leveren, worden veroordeeld tot het betalen van een (hogere) beeindigingsvergoeding aan de werknemer.

Ook een lagere functie kan passend zijn. Dat hangt af van de grootte van het verschil in taken en verantwoordelijkheden behorend bij de functie. In een Sociaal Plan kan een maatstaf worden opgenomen wanneer een lager betaalde functie nog passend is; bijvoorbeeld dat een verschil van 2 schalen nog passend is.

Als de aangeboden functie niet passend is, dan hoeft de werknemer die functie niet te accepteren en zal de werkgever moeten zoeken naar een andere oplossing voor de boventalligheid van de werknemer.

Overigens doet een werkgever er wel verstandig aan om een beschikbare, niet (maar wel bijna) passende functie, wel aan te bieden aan de werknemer. Dit om te laten zien dat hij de herplaatsingsmogelijkheden voor de werknemer zeer serieus heeft onderzocht en zorgvuldig te werk gaat.

Bron: Telegraaf.nl

Details

Categorie

Nieuws

Datum

30 juni 2015

Auteur

ONICA.nl

social
Deel dit bericht
Comment Form