Yonkers

Als het op je werk even niet werkt, brengt ONICA het gesprek (weer) op gang
blog

Je contract opzeggen

Als je in dienst treedt sluiten jij en je werkgever een arbeidsovereenkomst. Deze arbeidsovereenkomst wordt vaak als eerste voor bepaalde tijd afgesloten. Dat wil zeggen dat je weet wanneer de overeenkomst automatisch verlopen is en jij dus ontslagen bent.

Sinds 1 januari 2015 is je werkgever verplicht om jou 1 maand voordat je arbeidsovereenkomst afloopt schriftelijk te melden of hij jou contract gaat verlengen of dat het afloopt zonder vervolg.

Dit geldt alleen als je een tijdelijk contract hebt van minimaal 6 maanden.

Hoe moet je werkgever dit doen?

Het laten weten wat je werkgever gaat doen aan het einde van het contract heet formeel: aanzeggen. In principe moet dit schriftelijk gebeuren. In de praktijk betekent dit dat je werkgever ook per e-mail mag aanzeggen of zelfs in je arbeidsovereenkomst een artikel mag opnemen, waarin hij dit al van tevoren doet.

Ook als je werkgever van plan is om jouw tijdelijke contract te verlengen, is hij verplicht om dit schriftelijk (en dus minimaal een maand voor de einddatum) aan je te melden. In dat geval moet hij ook aangeven onder welke voorwaarden hij de arbeidsovereenkomst wil verlengen.

Boete/ vergoeding bij te laat of niet laten weten

Als je werkgever vergeet om aan te zeggen, dus om jou te laten weten wat er na je contract gaat gebeuren, dan heb je recht op een aanzegvergoeding. Deze aanzegvergoeding is gelijk aan één bruto maandsalaris (zonder vakantietoeslag). Als de werkgever wel aanzegt, maar te laat, heeft u recht op een aanzegvergoeding naar rato.

Als je denkt dat je in aanmerking komt voor een aanzegvergoeding, dan moet je deze vergoeding uiterlijk twee maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst opeisen. Als je werkgever dan niet vrijwillig tot betaling van de aanzegvergoeding overgaat, moet je hiervoor binnen diezelfde twee maanden een verzoekschrift bij de kantonrechter indienen. Ben je te laat met melden, dan komt je recht op een aanzegvergoeding te vervallen.

Details

Categorie

Ontslag bij einde contract

Datum

3 augustus 2015

Auteur

ONICA.nl

social
Deel dit bericht
Comment Form