Yonkers

Als het op je werk even niet werkt, brengt ONICA het gesprek (weer) op gang
blog

Evalueren

Evalueren is een wettelijk taak die deel uitmaakt van de Wet verbetering Poortwachter. Het is een van de taken die gedurende je hele ziekteperiode, elke zes weken moet worden uitgevoerd.

De Wet Verbetering Poortwachter eist dat jullie iedere zes weken evalueren. Je bekijkt dan samen of wat jullie hebben afgesproken nog steeds haalbaar is. In de praktijk zal je zien dat jullie veel vaker evalueren. In principe hoef je niet steeds alle gesprekken vast te leggen. Als er echt dingen veranderen, zoals de werkzaamheden of de opbouw in uren, leg dat dan wel vast in de bijstelling van het plan van aanpak.

De evaluaties zijn een mooie gelegenheid om zelf aan te geven waar jij behoefte aan hebt en wat je nog nodig hebt van jouw werkgever om jouw werk te kunnen doen met de beperkingen die je hebt.

Wie stelt het op?

De evaluatie of bijstelling van het plan van aanpak wordt door jou en je werkgever opgesteld. Ook als de bedrijfsarts heeft meegewerkt aan het evaluatieproces, stel je de evaluatie toch samen met jouw werkgever op.

In de praktijk gebruiken heel veel werkgevers de bedrijfsarts om te evalueren. De Arbodienst heeft dan geregeld dat je elke zes weken een afspraak bij de bedrijfsarts hebt. Erg handig is het niet, want de bedrijfsarts kan onvoldoende beoordelen hoe jij jouw werk de afgelopen weken hebt gedaan. Tenzij er medisch iets verandert is aan jouw situatie, is het dus niet echt nuttig dat je daar iedere zes weken verschijnen moet. Helaas ben je wel verplicht om naar elke afspraak te gaan.

Jouw rol

Bij het opstellen van het plan van aanpak is jouw rol om duidelijk aan te geven wat je kunt doen aan werk. Geef duidelijk aan hoeveel werk je op een dag aan kan, welke taken je wel of niet kan uitvoeren en wanneer het wel of niet goed gaat. Het is vooral belangrijk dat jij blijft vertellen wanneer jouw lichaam laat weten dat het iets anders nodig heeft.

De rol van jouw werkgever

Het is de taak van jouw werkgever dat jullie consequent evalueren en dat hij tijdig van koers verandert zodra jij aangeeft dat het opgestelde plan niet meer aansluit bij jouw fysieke en/of mentale mogelijkheden. Jouw werkgever moet zich daarbij laten adviseren door de bedrijfsarts en kan niet alleen maar afgaan op jouw signalen.

Ben je ziek en wil je meer weten over wat er op je afkomt? Lees hier op ONICA.nl wat jij zelf kan doen.

Details

Categorie

Poortwachter

Datum

1 juni 2015

Auteur

ONICA.nl

social
Deel dit bericht
Comment Form